Πολιτική Απορρήτου

Προοίμιο
Το παρόν κείμενο σας ενημερώνει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι λάβατε γνώση του παρόντος και αποδέχεστε στο σύνολό της αυτήν την Πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε συνολικά, απέχετε από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Σκοπός
H παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει το πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του www.ecoscience.gr «Δικτυακός Τόπος») και ισχύει γενικά για τα μέλη και τους επισκέπτες μας. Όλες οι πρακτικές είναι σύμφωνες με το Ν. 2742/1997και το Ν. 3471/2006. Με την παρούσα σας γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2742/1997.

Συλλογή
Μπορείτε να περιηγηθείτε στο www.ecoscience.gr χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος, ώστε να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας στο μέλλον.

Μπορούμε να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις εξής προσωπικές σας πληροφορίες ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε:

 1. Διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία εταιρείας, πλήρη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π.

 2. Πληροφορίες συναλλαγών ανάλογα με τις δραστηριότητες σας στον Δικτυακό Τόπο (π.χ. στοιχεία για έκδοση τιμολογίου, οικονομικές πληροφορίες όπως αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, αριθμό ταυτότητας κ.λ.π.)

 3. Ταυτότητα Χρήστη και Μυστικό Αριθμό χρήστη (κωδικός), στατιστικά σε εμφανίσεις σελίδων (page views), κίνηση από και προς τον Δικτυακό Τόπο, καθώς και άλλες πληροφορίες περιλαμβανομένων και των IP διευθύνσεων.

 4. Εάν δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες το www.ecoscience.gr μπορεί να απαγορεύσει την χρήση του Δικτυακού Τόπου σε μέλη, όπως και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την αποκλειστική κρίση της διοίκησης του Δικτυακού Τόπου. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει μέσα από το μενού του λογαριασμού σας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεσμεύεστε, ότι είναι αληθή και αφορούν εσάς προσωπικά και όχι τρίτα πρόσωπα.

Marketing
Δεν πουλάμε ούτε νοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή συνεργαζόμενες εταιρίες για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωσή σας, η οποία είναι δυνατό να λαμβάνει χώρα με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού ενημερωτικού μηνύματος (email). Μπορεί να συνδυάσουμε τα στοιχεία σας με πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες εταιρίες (όπως δημογραφικά στοιχεία) για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας.

Χρήση
Πρωταρχικός σκοπός της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων είναι να σας προσφέρουμε ασφαλείς, ομαλές και ανώτατες διαδικτυακές υπηρεσίες. Επιπλέον, η συλλογή και χρήση τους εξυπηρετεί προκειμένου να:

 1. Παρέχουμε υπηρεσίες και εξυπηρέτηση πελατών που ζητάτε, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει.

 2. Λύνουμε διαφωνίες, συλλέγουμε οφειλές, και να λύνουμε προβλήματα

 3. Αποτρέπουμε πιθανές απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες και να επιβάλουμε τους Όρους Χρήσης

 4. Προσαρμόζουμε, μετράμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο και σχεδιασμό του Δικτυακού Τόπου.

 5. Σας ενημερώνουμε για στοχευόμενο μάρκετινγκ, ανανέωση των υπηρεσιών και προωθητικές προσφορές βασισμένες στις δικές σας επικοινωνιακές προτιμήσεις. Παρόλα αυτά, όσον αφορά σε email για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες, δηλαδή όσα email δεν σχετίζονται με δραστηριότητά σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, θα σας παρέχουμε πάντα την επιλογή να μην λαμβάνετε παρόμοια email στο μέλλον.

Αποκάλυψη των στοιχείων σας
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να ανταποκριθούμε σε νομικές απαιτήσεις, να επιβάλουμε τους όρους χρήσης μας ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, περιουσία και ασφάλεια άλλων. Μπορούμε, επίσης, να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 1. Μέλη της εταιρίας μας ως βοήθεια για τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών παράνομων πράξεων και την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών (οι εταιρικοί συνεργάτες θα προωθήσουν μόνο σε μέλη που επιθυμούν αυτές τις υπηρεσίες).

 2. Παρέχοντες Υπηρεσίες μετά συμβολαίου, οι οποίοι βοηθούν στις λειτουργίες της επιχείρησης (όπως έρευνες απάτης, συλλογή λογαριασμών, προγράμματα συνεργασίας και επιβράβευσης, όπως συνεργασιακές πιστωτικές κάρτες (co-branded).

 3. Σε άλλα τρίτα πρόσωπα στα οποία αποκλειστικά ζητάτε εσείς να σταλούν τα δεδομένα σας ( ή σε όποιον άλλο αποκλειστικά ενημερώνετε και δίνετε την συγκατάθεση σας όταν χρησιμοποιείτε μία συγκεκριμένη υπηρεσία).

 4. Επιβολή νόμου ή άλλες κυβερνητικές διατάξεις, σε ανταπόκριση επιβεβαιωμένης αίτησης για εγκληματική έρευνα ή υπόνοια παράνομης δραστηριότητας. (Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αποκαλύψουμε όνομα, επωνυμία, κατοικία, νούμερο τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστορικό Ταυτότητας Μέλους (User ID), παράπονα απάτης, ιστορικό αγορών και ιστορικό λίστας καταχωρήσεων.

 5. Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της Εταιρείας μας, τότε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δυνάμεθα να μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε ή εκχωρήσουμε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ή δια του παρόντος Ιστοτόπου σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, σε μία προσπάθεια σεβασμού των προσωπικών σας δεδομένων και της δυνατότητάς μας να διατηρήσουμε την κοινότητα ελεύθερη από τους πράττοντες κακό, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε νομικές αρχές, άλλους κυβερνητικούς εκπροσώπους ή τρίτους χωρίς εισαγγελική διαταγή, δικαστική απόφαση ή ουσιαστική παρόμοια νομική διαδικασία, εκτός αν καλή πίστη θεωρήσουμε ότι η αποκάλυψη των στοιχείων είναι απαραίτητη για την αποτροπή καίριας φυσικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή για αναφορά ύποπτης παράνομης δραστηριότητας.

Cookies
Χρησιμοποιούμε «cookies» (μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο) σε συγκεκριμένες σελίδες του Δικτυακού Τόπου ώστε να μπορούμε να αναλύσουμε την ροή της ιστοσελίδας, τροποποίηση των υπηρεσιών μας, να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα προώθησης, και να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη και ασφάλειά μας. Μερικά σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για τα Cookies είναι:

 1. Προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης των cookies.

 2. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε και να διατηρήσουμε την κατάσταση «εισόδου».

 3. Τα περισσότερα cookies είναι «cookies επίσκεψης», εννοώντας ότι διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο στο τέλος της επίσκεψής σας.

 4. Είστε πάντα ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει ο browser σας, παρότι μία τέτοια πράξη μπορεί να επηρεάσει την χρήση σας στο Δικτυακό Τόπο.

 5. Μπορεί να συναντήσετε cookies από τρίτους σε συγκεκριμένες σελίδες του Δικτυακού Τόπου τα οποία δεν ελέγχουμε. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συντονισμένες οι προτιμήσεις επικοινωνίας στο profile σας.

Προστασία Λογαριασμού
Ο μυστικός αριθμός σας (password) είναι το κλειδί του λογαριασμού σας. Χρησιμοποιείται μοναδικούς αριθμούς, γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες και μην αποκαλύπτετε τον μυστικό αριθμό σας σε κανέναν. Αν μοιραστείτε τον μυστικό σας αριθμό ή τις προσωπικές πληροφορίες με άλλους, θυμηθείτε ότι είστε υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με το όνομα του λογαριασμού σας. Αν χάσετε τον έλεγχο του μυστικού αριθμού σας, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών και μπορεί να εμπλακείτε σε νομικές πράξεις, ή δεσμεύσεις που τυχόν γίνουν εκ μέρους σας. Για αυτό αν έχει εκτεθεί ο μυστικός αριθμός σας για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το www.ecoscience.gr και να αλλάξετε το μυστικό σας αριθμό. Πρόσβαση, επανεξέταση και αλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων Μπορείτε να δείτε, επανεξετάσετε και να αλλάξετε τα περισσότερα από τα προσωπικά σας στοιχεία όταν κάνετε είσοδο στο www.ecoscience.gr αν αυτά αλλάξουν ή δεν είναι ακριβή.

Ασφάλεια
Οι πληροφορίες σας κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας. Θεωρούμε τις πληροφορίες σας ως σημαντικά κεφάλαια για την εταιρεία μας, τα οποία και πρέπει να προστατεύονται και χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία (encryption, passwords, φυσική ασφάλεια κτλ) για να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη. Παρόλα αυτά, από ότι ίσως γνωρίζετε, τρίτα άτομα μπορούν παράνομα να υποκλέψουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες, και άλλα μέλη μπορεί να χρησιμοποιήσουν παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουν από τον Δικτυακό Τόπο. Για αυτό το λόγο, παρότι δουλεύουμε σκληρά για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας, δεν υποσχόμαστε και δεν πρέπει να περιμένετε, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ή οι ιδιωτικές επικοινωνίες σας θα παραμένουν πάντα ιδιωτικές.

Παρατηρήσεις
Η παραπάνω πολιτική ισχύει μέχρι να γίνει κάποια προσθήκη ή αλλαγή σε αυτή. Σε τέτοια περίπτωση θα ισχύει το νέο κείμενο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση: α) στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου ή β) μέσω email, εάν διαθέτουμε το email σας.