ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εξοικονομώ 2023: Υποβολή αιτήσεων έως και τις 15 Σεπτεμβρίου

Εξοικονομώ 2023 επιδοτήσεις
Avatar
Written by ecoscience

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomo2023.gov.gr θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, ώστε οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023». Με το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιδοτήσεις με ποσοστό μέχρι και 75% για την εκτέλεση εργασιών στα σπίτια τους με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες και την εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 30%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι τώρα, κατ’ εφαρμογή των προγραμμάτων «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι», «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», καθώς και του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», για το χρονικό διάστημα της περιόδου 2007-2022, έχουν ήδη επιδοτηθεί παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε περισσότερες από 140.000 κατοικίες. Επιπλέον, με την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους», αναμένεται να αναβαθμιστούν περαιτέρω 105.000 επιλέξιμες κατοικίες.

Τι προδιαγραφές πρέπει να πληρούν τα σπίτια για να συμμετάσχουν στο “Εξοικονομώ 2023”;

Οι μονοκατοικίες ή τα διαμερίσματα που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις:

 • Να υφίστανται νόμιμα και να μην έχουν κριθεί ως κατεδαφιστέα
 • Να χρησιμοποιούνται ως πρώτες κατοικίες
 • Να έχουν καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με Γ βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) την έκδοση του οποίου προαπαιτεί το πρόγραμμα
 • Να μην χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια ενοικίαση (όπως Airbnb)

Πρέπει να τονιστεί ότι η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την δημιουργία και καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πρόγραμμα όταν η αίτηση έχει αξιολογηθεί ως «Καταρχήν Επιλέξιμη».

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που θεωρούνται ως επιλέξιμες;
 • Αλλαγή των παραθύρων και των πορτών
 • Εφαρμογή ή βελτίωση της θερμομόνωσης
 • Βελτίωση του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης
 • Σύστημα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άλλες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης και της ψύξης, καθώς και έξυπνα συστήματα για τον απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση.

Το κόστος για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα καλυφθεί εξολοκλήρου από το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του ενεργειακού επιθεωρητή.

Ποια είναι τα κριτήρια ενταξιμότητας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»;

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) σε κατοικία που πληροί τις προϋποθέσεις ενταξιμότητας, ενώ αποκλείονται οι πιθανοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους». Κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να καταθέσει μόνο μία αίτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια κατοικία, η οποία διαθέτει ενεργή αίτηση σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους», δεν είναι επιλέξιμη για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023».

Τι κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη των δικαιούχων στο νέο Εξοικονομώ;

Η ενταξιμότητα στο «Εξοικονομώ 2023» καθορίζεται κατά 50% από την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτύχει ένα ακίνητο. Σε πραγματικούς όρους, όσο περισσότερο μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η βαθμολογία των δικαιούχων.

Το 14% της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ το 7% βασίζεται στις βαθμοημέρες, που σημαίνει κατ’ ουσίαν τη γεωγραφική θέση του ακινήτου. Το 5% λαμβάνει υπόψη την ενεργειακή κατηγορία, το 3% τον χρόνο κατασκευής του κτιρίου, 7% αναφέρεται στην περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας και επιπλέον 7% αν μέλος της οικογένειας πάσχει από κάποια αναπηρία.

Ποιο πρέπει να είναι το εισόδημα, είτε ατομικό είτε οικογενειακό, των πιθανών δικαιούχων;

Για το ατομικό εισόδημα, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα εισοδήματα και να είναι δικαιούχοι των σχετικών επιδοτήσεων:

 • Εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ: επιδότηση 75%
 • Εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ: επιδότηση 70%
 • Εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ: επιδότηση 55%
 • Εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ: επιδότηση 45%
 • Εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ: επιδότηση 40%

Ενώ για το οικογενειακό εισόδημα, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα εισοδήματα και να είναι δικαιούχοι των σχετικών επιδοτήσεων:

 • Εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ: επιδότηση 75%
 • Εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ: επιδότηση 70%
 • Εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ: επιδότηση 55%
 • Εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ: επιδότηση 45%
 • Εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ: επιδότηση 40%

Πηγή:

Ελληνική Δημοκρατία. (2023). Εξοικονομώ 2023, Διαθέσιμο στο: https://exoikonomo2023.gov.gr/to-programma

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.