ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα»: Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες – Δείτε αν είστε δικαιούχος

Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα
Avatar
Written by ecoscience

Τα τελικά αποτελέσματα κατάταξης για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα” είναι πλέον διαθέσιμα.

Το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα” παρέχει επιχορηγήσεις σε νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες, που χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα εξής:

  • Επιδότηση αγοράς ενός καινούργιου ηλιακού θερμοσιφώνα σύγχρονης τεχνολογίας.
  • Επιδότηση των δαπανών για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών αντικατάστασης του παλιού ηλεκτρικού θερμοσιφώνα με το νέο ηλιακό, όπως το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του νέου ηλιακού θερμοσιφώνα, καθώς και την απεγκατάσταση του παλαιού, τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα κ.λπ.
  • Υποχρεωτική παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσιφώνα στον εμπορο λιανικής από τον οποίο γίνεται η προμήθεια του νέου ηλιακού θερμοσιφώνα.

Προσοχή:

Γίνονται αποδεκτοί για αντικατάσταση παλαιοί Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων για αντικατάσταση.

Δεν εκταμιεύεται επιδότηση για νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα αν δεν παραδοθεί ταυτόχρονα η παλιά συσκευή.

Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του Προγράμματος για την κάλυψη μέρους της συνολικής δαπάνης των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών.

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους

Οι οριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα” έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Στους πίνακες αυτούς, αναφέρονται οι άτομα που πληρούν τα κριτήρια για να είναι επιλέξιμοι ή επιλαχόντες δικαιούχοι.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι του προγράμματος λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, οι δικαιούχοι θα λάβουν άμεσα τις ειδικές επιταγές, οι οποίες καλύπτουν μέρος της συνολικής δαπάνης για την αγορά του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, καθώς και των απαραίτητων υπηρεσιών, όπως η τοποθέτηση, που παρέχονται από τους εγκεκριμένους προμηθευτές οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Σημαντικό το όφελος από την υλοποίηση του προγράμματος για το ελληνικό ενεργειακό αποτύπωμα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” ήταν διαθέσιμη για την πλειονότητα των νοικοκυριών. Εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια και ελήφθησαν ειδικά μέτρα για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, των οικογενειών με μέλη με αναπηρία και των πολυτέκνων οικογενειών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” είχε διατεθεί προϋπολογισμός 100 εκατομμυρίων ευρώ από τους πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, λόγω αύξησης του συνολικού αριθμού δικαιούχων κατά 8% (μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων), καλύφθηκαν αιτήσεις συνολικού ύψους 107.700.071 ευρώ. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει πως κατά την εξαργύρωση των επιταγών, θα αποδοθεί ειδική μνεία για τη δημιουργία αποθεματικό χώρου προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και άλλοι επιλαχόντες δικαιούχοι.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δικαιούχοι του προγράμματος αναμένεται να αποκομίσουν σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από την εξοικονόμηση της κατανάλωσης που εξασφαλίστηκε μέσω της αντικατάστασης των παλαιών ενεργοβόρων συσκευών. Εκτιμάται πως η κατανάλωση ρεύματος για ζεστό νερό θα μειωθεί κατά περίπου κατά 65% ανά νοικοκυριό, με αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 200.000 τόνους ανά έτος.

Πηγή:

Ελληνική Δημοκρατία. (2023). Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα, Διαθέσιμο στο https://allazothermosifona.gov.gr/

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.