ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρώτη η Ελλάδα στην αναγέννηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στην ΕΕ

Avatar
Written by ecoscience

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, η χώρα μας είναι πρώτη στην ΕΕ στην αναγέννηση των συλλεγόμενων Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) με ποσοστό σχεδόν 100%.

Μάλιστα σε σύγκριση με τα κόστη λειτουργίας αντίστοιχων Συστημάτων σε άλλες χώρες της ΕΕ, η επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη.
Η ανακύκλωση και ευρύτερα η αναγέννηση των Ελαίων αποτελεί μια σημαντική διαδικασία η οποία συμβάλλει στη μείωση των παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα απόβλητα λιπαντικών περιέχουν επικίνδυνες χημικές ενώσεις και εξαιτίας της συχνά ευρείας χρήσης και των συστατικών τους περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα επικίνδυνων αποβλήτων.

Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων: το παράδειγμα της Ελλάδας

Η επαναδιύλιση είναι μια ασφαλής μέθοδος ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των Ελαίων. Μέσω της επαναδιύλισης επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του νερού, των ασφαλτικών προϊόντων και του πετρελαίου και μέσω της απόσταξης επαναφέρεται το λιπαντικό λάδι.
Το Σύστημα της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ) λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. 

Περισσότερες πληροφορίες στο SLpress.gr

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.