Πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία, τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης και τη διαχείριση του Αξιού ποταμού θα πραγματοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον φορέα του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων περιορισμού των αναγκών άρδευσης με την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού, την υιοθέτηση μεθόδων κυκλικής οικονομίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, την αξιοποίηση του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα σε εκτεταμένες περιοχές της κοιλάδας για τη δημιουργία ενεργειακού πάρκου εκμετάλλευσης της γεωθερμίας και της βιομάζας και τη συνδυασμένη διαχείριση πόρων προστασίας του περιβάλλοντος και πόρων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε.

Πηγή : kathimerini.gr

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.