ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η «ακτινογραφία» του ενεργειακού κλάδου στη Σουηδία

Avatar
Written by ecoscience

Ειδική αναφορά στον ενεργειακό κλάδο της Σουηδίας περιλαμβάνει η Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Σουηδίας και τις Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας-Σουηδίας για το 2019 που συνέταξε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη.

Το ενδιαφέρον της ελληνικής πρεσβείας για τον ενεργειακό κλάδο της Σουηδίας τεκμαίρεται, μεταξύ άλλων, και από το γεγονός ότι ο κλάδος ενέργειας-περιβάλλοντος, όπως κατηγοριοποιείται σε σχετικά πρόσφατη μελέτη του Business Sweden και του Ελληνο-σουηδικού  Επιμελητηρίου για το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Ελλάδα, αφορά το 9% των επενδύσεων από σουηδικές εταιρείες στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των διπλωματικών υπηρεσιών, «ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός προσέλκυσης κεφαλαίων, το μέχρι σήμερα χαμηλό γενικά σουηδικό ενδιαφέρον καθώς και η επιφυλακτικότητα για επενδύσεις στην Ελλάδα, λόγω οικονομικής συγκυρίας, συνηγορούν υπέρ της διοργάνωσης σεμιναρίων προσέλκυσης επενδύσεων στη Σουηδία, είτε επ’ ευκαιρία επίσημης επίσκεψης πολιτικής ηγεσίας είτε επ’ ευκαιρία συναφών εκθέσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την χώρας μας όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας». 

Στην Έκθεση, η εικόνα του ενεργειακού κλάδου της Σουηδίας αποτυπώνεται ως εξής:

Οι στόχοι της σουηδικής ενεργειακής πολιτικής 

Οι σουηδικές ενεργειακές πολιτικές αποτελούν τμήμα των γενικότερων ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ και αποσκοπούν στη συγκέντρωση οικολογικής βιωσιμότητας, στην ανταγωνιστικότητα και στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

Κύριοι στόχοι -εντός των ευρωπαϊκών στόχων- μέχρι το 2020, είναι : 

  • η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20%
  • η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
  • το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να φθάνει τουλάχιστον στο 20% της συνολικής  χρήσης ενέργειας
  • το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10%

Πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και οι επιμέρους εθνικοί στόχοι: 

-αναλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να φθάνει τουλάχιστον στο 50% του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020

-το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών να είναι τουλάχιστον 10% έως το 2020

-η χρήση ενέργειας πρέπει να είναι 20% πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με το 2008 έως το 2020

-οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι 40% χαμηλότερες σε σύγκριση με το 1990 έως το 2020 

-να υπάρξουν καθαρές μηδενικές εκπομπές σε σύγκριση με το 1990, έως το 2040, εκ των οποίων το 85% τουλάχιστον των μειώσεων να πρέπει να πραγματοποιείται στη Σουηδία

-70% χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από οικιακές εκπομπές μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2010.

Η διάρθρωση του ενεργειακού κλάδου

Στη Σουηδία λειτουργούν 3 εταιρείες παροχής ενέργειας: η κρατική Vattenfall AB και οι ιδιωτικές E.ON Sweden AB και Fortum Oy (της οποίας η πλειοψηφία μετοχών ανήκει στη Φινλανδική Κυβέρνηση). 

Παράλληλα λειτουργούν και 3 πυρηνικοί Σταθμοί (σε Forsmark, Oskarshamn και Ringhals), με συνολικά 8 πυρηνικούς αντιδραστήρες κατασκευής από το 1975 έως το 1985). 

ΑΠΕ

Το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται στη Σουηδία συνεχίζει να αυξάνεται. Ήδη από το 2012 η χώρα έφθασε στο στόχο της κυβέρνησης για το 2020 το 50%, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Σουηδικής Υπηρεσίας Ενέργειας η ανανεώσιμη ενέργεια έφθασε το 2017 στο 54,5% του συνόλου (1990 33%). 

Για τον τομέα της ενέργειας, ο στόχος είναι το 100% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2040.

Η Σουηδία διαθέτει πλούσια αποθέματα νερού και βιομάζας, τα οποία συμβάλλουν στο υψηλό μερίδιο της χώρας στην ανανεώσιμη ενέργεια. Η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιοενέργεια είναι οι κορυφαίες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Σουηδία – υδροηλεκτρική ενέργεια κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βιοενέργεια για θέρμανση-.

Οι ενεργειακές πολιτικές της κυβέρνησης έχουν επίσης συμβάλει στην περαιτέρω χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας π.χ. όπως η πράσινη πιστοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας (προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ως «πράσινης», η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια ή ενέργεια κύματος, βιοκαύσιμα ή μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς) και με αυτό τον τρόπο αφενός οι έμποροι λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να αγοράζουν ένα μέρος της «πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας» ως μέρος της κανονικής τους προσφοράς, ενώ παράλληλα οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνουν πιστοποίηση για την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια την οποία παράγουν.

Περίπου το 11% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την αιολική ενέργεια. Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP) αντιπροσωπεύουν το 9% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σουηδία, οι οποίες τροφοδοτούνται κυρίως από τα βιοκαύσιμα.

Πιο αναλυτικά, για τις διάφορες πηγές «πράσινης» ενέργειας στη Σουηδία, η εικόνα έχει ως εξής:

Αιολική ενέργεια: Η αιολική ενέργεια ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και αυτή η τάση καταγράφεται και στη Σουηδία. Μεταξύ 2000 και 2017, η σουηδική παραγωγή αυξήθηκε από 0,5 TWh σε 17,5 TWh, ενώ σήμερα λειτουργούν περίπου 3.600 ανεμογεννήτριες στη χώρα.

Βιοενέργεια: Τη μεγαλύτερη πηγή βιοενέργειας στη Σουηδία αποτελούν τα δάση. Η βιοενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για θέρμανση – τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες όσο και σε τηλεθέρμανση – καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρισμού και για βιομηχανικές διεργασίες.

Ηλιακή ενέργεια: Η σουηδική αγορά ηλιακών κυττάρων, αν και είναι ακόμη περιορισμένη, έχει αρχίσει να αυξάνεται με τη βοήθεια κρατικών χρηματοδοτήσεων. Το 2016, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανήλθε στα 230 MW. Ο Σουηδικός Οργανισμός Ενέργειας επενδύει στην έρευνα για την ηλιακή ενέργεια, τις ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (PV) και τα ηλιακά καύσιμα και προσφέρει επίσης επενδυτική στήριξη σε ιδιωτικούς, δημόσιους και εμπορικούς φορείς.

Ισχύς των θαλασσίων κυμάτων: Κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, η κυματική δύναμη μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική τεχνολογική λύση στο μέλλον, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένη, καθώς βρίσκεται στο στάδιο διερεύνησης, πως μπορεί να  καταστεί εμπορικά βιώσιμη.

Αντλίες θερμότητας (heat pumps): Μια αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταφέροντας τη θερμότητα από το έδαφος, το νερό της λίμνης ή τον αέρα. Ο αριθμός των αντλιών θερμότητας στη Σουηδία έχει αυξηθεί εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1990, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό στα κτίρια.

Αιθανόλη: Η έρευνα για την αιθανόλη ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και η Σουηδία ήταν μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στον τομέα αυτό. Αλλά τα περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με τη βενζίνη συζητήθηκαν πολύ, δεδομένου ότι γόνιμη γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή αιθανόλης, η οποία παράγεται από ζαχαροκάλαμα, σπόρους, ζαχαρότευτλα ή κυτταρίνη.

Υδρογόνο: Η χρήση υδρογόνου είναι ένα άλλο πιθανό μέσο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μεταξύ πολλών άλλων χωρών, η Σουηδία εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης υδρογόνου ως καυσίμου ή για ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση.

Πηγή : energypress.gr

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.