ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ δρομολογεί κανονισμό για τον βιώσιμο και οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων

Κυκλική οικονομία βιώσιμος σχεδιασμός οικολογικός σχεδιασμός πράσινη τεχνολογία
Avatar
Written by ecoscience

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών θεμέλιος λίθος του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού

Πριν από μερικές εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των καταναλωτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας στην βάση της επαναχρησιμοποίησης υλικών. Στην πρόταση αυτή δίνεται έμφαση στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, αναβάθμισης και επισκευής των προϊόντων, καθώς και στο ανακυκλωμένο περιεχόμενο των προϊόντων. Βασικός στόχος αυτού του πλαισίου είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων. 

«Τα παράπονα καταναλωτών από όλη την Ευρώπη δείχνουν ότι πολλά προϊόντα – από smartphones μέχρι πλυντήρια ρούχων – τείνουν να σπάνε πολύ γρήγορα και είναι πολύ δύσκολη η επισκευή τους. Το Κοινοβούλιο άκουσε τους καταναλωτές λαμβάνοντας μια σθεναρή θέση ενάντια σε κόλπα σχεδιασμού που σπάνε τα προϊόντα νωρίτερα από ό,τι μπορεί εύλογα να περιμένει κανείς», εξηγεί η κα Monique Goyens, Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC).

Η προώθηση βιώσιμων επιλογών προϊόντων αναμένεται να διευρύνει τη διάρκεια ζωής των υλικών και τη διατήρηση της αξίας τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας παράλληλα την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων, τη μείωση της εξάρτησης από υλικά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ.  

Πηγή:

www.beuc.eu/press-releases/sustainable-products-soon-norm-thanks-eu-parliament-vote-online-sellers-hook

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.