ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα ΣΕΒ: Το 53% των επιχειρήσεων δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες για την Κυκλική Οικονομία

The sign of circular economy which includes every step of the process Το σήμα της κυκλικής οικονομίας Η κυκλική οικονομία
Avatar
Written by ecoscience

Μη ενημερωμένες για τη κυκλική οικονομία οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις

Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία αποτελεί πλέον προτεραιότητα, καθώς γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη μεταστροφής σε ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομίας και ανάπτυξης. Με άλλα λόγια πρέπει να αλλάξουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σίγουρα έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, ωστόσο είναι εμφανές ότι μέχρι και σήμερα οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώνονται ελλιπώς για θέματα Κυκλικής Οικονομίας.

Αυτή η διαπίστωση τεκμηριώνεται και από την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα το 53%, δηλώνει ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες ή έχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με την Κυκλική Οικονομία. Ωστόσο, υψηλότερο ποσοστό ενημέρωσης σημειώνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις (71%) και στις επιχειρήσεις μελών ΣΕΒ (55%), οι οποίες όπως διαπιστώνεται αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες όσον αφορά την Κυκλική Οικονομία

Άλλωστε η Κυκλική Οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ένα σύνολο πολιτικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Green Deal) και μέσο για την επίτευξη των κύριων στόχων της, όπως η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και η οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση φυσικών πόρων.

Οι ανασταλτικοί παράγοντες και τα κίνητρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την έρευνα οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ως κύριους ανασταλτικούς παράγοντες στην προσπάθεια για πράσινη μετάβαση, την ανεπάρκεια υποδομών και το έλλειμα τυποποίησης και τεχνικών προδιαγραφών.

Παρά τις διαχρονικές ελλείψεις που λειτουργούν ανασταλτικά, είναι αρκετές οι δράσεις για επιτάχυνση της μετάβασης. Συγκεκριμένα η επιμόρφωση και επιβράβευση των καταναλωτών, η στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων αναγνωρίζονται από τις επιχειρήσεις ως ευκαιρίες που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ή ωρίμανσης των επιχειρηματικών σχεδίων. Μαζί με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση σημαντική είναι και η δημιουργία συνεργιών για να επιταχυνθεί η δυναμική ένταξης όλο και περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων στην Κυκλική Οικονομία.

Πηγή: ΣΕΒ. (2023). Ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας στις ελληνικής επιχειρήσεις, Διαθέσιμο στο: https://www.sev.org.gr/ekdoseis/synopsi-erevnas-gia-tin-ensomatosi-tis-kyklikis-oikonomias-stis-ellinikes-epicheiriseis/

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.