Η συμβατική κτηνοτροφία βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον και οι παραγωγοί πρέπει να εκσυγχρονιστούν για να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων, την κατανάλωση νερού, τη χρήση γης και να παράγουν ποιοτικά, «πράσινα» προϊόντα. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κτηνοτροφικός τομέας συνεισφέρει στο 18% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι στο 13%.

 

Με απλά λόγια, κατά την εκτροφή ζώων ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα πολύ μεγάλες ποσότητες μεθανίου, που είναι ένα από τα πιο ισχυρά αέρια στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και αποτελεί ισχυρό παράγοντα περιβαλλοντικής όχλησης ή, όπως λέγεται, περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Εκσυγχρονισμός
Στους τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων θα αναφερθούν επιστήμονες που συμμετέχουν σε ημερίδα για το μέλλον της κτηνοτροφίας, την οποία διοργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνας και Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) Θεσσαλίας, αύριο, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Εκθεσης Πτηνοτροφίας-Κτηνοτροφίας, Zootechnia.

Μιλώντας στο «Εθνος» ο διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΤΑ Θεσσαλίας, Θωμάς Μπαρτζάνας, δήλωσε ότι «η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πέρα από τα άμεσα οφέλη που αφορούν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τυποποίηση του προϊόντος ως ?πράσινου?, κάτι που θα το βοηθήσει στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών».

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα επίπεδα εκμηχανισμού κτηνοτροφικών μονάδων. Τα πτηνοτροφεία είναι υπερσύγχρονα, ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές στην ανάπτυξη και τη σφαγή των ζώων, ενώ τα αιγοπροβατοστάσια έχουν χαμηλό επίπεδο εκμηχανισμού και σε πολλά δεν υπάρχει καν ένα αμελκτήριο (μηχάνημα για το άρμεγμα των ζώων), που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την υπάρχουσα κατάσταση, αφενός αυξάνοντας την παραγωγικότητα κι αφετέρου μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Ο κτηνοτροφικός τομέας έχει μεγάλες δυνατότητες. Υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές μείωσης της περιβαλλοντικής όχλησης, που περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση και συνεχή παρακολούθηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού της μονάδας.

Οι παραγωγοί πρέπει να ελέγχουν τη διατροφή των ζώων, να χρησιμοποιούν συστήματα ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση, να δημιουργούν κτίρια με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, με συστήματα αερισμού και αυτοματισμού», μας είπε ο κ. Μπαρτζάνας και προσέθεσε: «Από την αλλαγή της διατροφής των ζώων με τη χρήση πρόσθετων και την αντικατάσταση εισαγόμενων πρώτων υλών -για παράδειγμα το 50% της διατροφής τους είναι πρωτεΐνη, μέσω εισαγόμενης σόγιας-, μπορεί να υπάρξει μείωση έως και 80% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και έως 50% της κατανάλωσης του νερού, ενώ η εφαρμογή τεχνικών αναερόβιας χώνευσης της κοπριάς μειώνει έως και 95% (70-95%) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου».

Επιπλέον πρέπει να μειωθεί η χρήση χημικών λιπασμάτων στην παραγωγή ζωοτροφών, να αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι και ενέργεια.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πάνω από 800.000 αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι αγροτικές είναι περισσότερο σύγχρονες, οι κτηνοτροφικές, ειδικά αυτές των μεγάλων ζώων, έχουν δρόμο ακόμη να διανύσουν.

Η πτηνοτροφία είναι ίσως ο πιο ανεπτυγμένος κλάδος και έπεται η χοιροτροφία, αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τόσο στην αιγοπροβατοτροφία όσο και στη γαλακτοπαραγωγό βοοτροφία την είσοδο επιχειρηματιών, οι οποίοι επενδύουν σε σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, άρτια εξοπλισμένες.

Πολλοί επιχειρηματίες-κτηνο-ρόφοι αναζητούν στο εξωτερικό τρόπους και συστήματα εκμηχανισμού των μονάδων τους. Ο κ. Μπαρτζάνας στην εισήγησή του θα αναφερθεί σε ελληνικές πρακτικές και μοντέλα.

«Προφανώς και υπάρχουν μονάδες-πρότυπα στο εξωτερικό, αλλά δεν θα προτείναμε την άμεση υιοθέτηση των ξένων συστημάτων και τεχνολογιών, κυρίως των σταβλικών εγκαταστάσεων, αλλά την προσαρμογή αυτών στις κλιματικές συνθήκες και στα συστήματα παραγωγής της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με δεδομένο ότι οι κτηνοτρόφοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εντατικές εκτροφές, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη σωστού σχεδιασμού και εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Πηγή : ethnos.gr

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.