ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Μικροπλαστικά στην επεξεργασία λυμάτων: Ένα σύγχρονο αίνιγμα περιβαλλοντικής μηχανικής

Μικροπλαστικά στην επεξεργασία λυμάτων: Ένα σύγχρονο αίνιγμα περιβαλλοντικής μηχανικής
Avatar
Written by ecoscience

Αυξάνεται η συχνότητα ανίχνευσης μικροπλαστικών σε περιβάλλον και λύματα

Η ολοένα και αυξανόμενη σε συχνότητα και έκταση παρουσία των μικροπλαστικών στο φυσικό περιβάλλον αναδύεται ως πιεστική ανησυχία, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια, συχνά μικρότερα από 5 χιλιοστά σε μέγεθος, ανιχνεύονται πλέον εντατικά σε διάφορα οικοσυστήματα που εκτείνονται από τις βαθύτερες ωκεάνιες τάφρους μέχρι τις πιο απομακρυσμένες βουνοκορφές. Η παρουσία των καταλοίπων αυτών σε ρεύματα λυμάτων αποτελεί μια μοναδική πρόκληση για τους μηχανικούς περιβάλλοντος. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στα ευρήματα πρόσφατων ερευνών αναφορικά με τα μικροπλαστικά στην επεξεργασία λυμάτων, διερευνώντας τις πηγές, τις επιπτώσεις και τις πιθανές στρατηγικές μετριασμού του φαινομένου.

Μικροπλαστικά: Άλλοτε παραγκωνισμένα, τώρα το επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας

Τα μικροπλαστικά, ένα άλλοτε παραγκωνισμένο συστατικό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, έχουν πλέον αναλάβει περίοπτη θέση στη σφαίρα της περιβαλλοντικής μηχανικής. Η δυνατότητα βιοσυσσώρευσης και οι άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα τα καθιστούν αντικείμενο εντατικής μελέτης και έντονης ανησυχίας (Zhang et al., 2020).

Οι πηγές της μόλυνσης από μικροπλαστικά

Τα μικροπλαστικά προέρχονται από μυριάδες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών προϊόντων, των καταλοίπων των συνθετικών υφασμάτων και της φθοράς των ελαστικών (Koelmans et al., 2019). Μόλις οι σχηματισμοί αυτοί εισέλθουν στο ρεύμα των λυμάτων, οι συμβατικές διαδικασίες επεξεργασίας συχνά αποτυγχάνουν να τους αφαιρέσουν εντελώς, οδηγώντας στην ακούσια απελευθέρωσή τους σε φυσικά υδάτινα σώματα (Sadia et al., 2022).

Τα είδη των χημικών ενώσεων των μικροπλαστικών, (Πηγή: Protein JBTC. (2023). Minimizing microplastics in the food processing line. Διαθέσιμο στο https://t.ly/IHxew)

Επιπτώσεις στα Οικοσυστήματα

Οι οικολογικές επιπτώσεις των μικροπλαστικών είναι πολλαπλές. Μπορούν να καταποθούν από υδρόβιους οργανισμούς, οδηγώντας σε σωματική βλάβη και πιθανή μεταφορά τοξικών ενώσεων (Peng et al., 2018). Επιπλέον, η ικανότητά τους να προσροφούν ρύπους από το περιβάλλον επιδεινώνει τις πιθανότητες πρόκλησης βλάβης σε οργανισμούς και στην γενικότερη υγεία του μίκρο και μάκρο συστήματος των οικοσυστημάτων (Geyer et al., 2017).

Προκλήσεις στην επεξεργασία λυμάτων

Η ετερογένεια που χαρακτηρίζει τα σωματίδια των μικροπλαστικών, τόσο σε μέγεθος όσο και σε σύσταση, καθιστά την απομάκρυνσή τους από τα λύματα ιδιαίτερα προκλητική. Οι παραδοσιακές διαδικασίες καθίζησης αναδεικνύονται ως αναποτελεσματικές, ειδικά για σωματίδια ψιλής κοκκομετρίας και μικρότερου διαμετρήματος (Zhang et al., 2020). Οι προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας, όπως το φιλτράρισμα μεμβράνης και η προηγμένη οξείδωση, αναδύονται ως πολλά υποσχόμενες μεθόδους, οι οποίες συνοδεύονται παράλληλα από το δικό τους σύνολο προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών λειτουργικών δαπανών και της πιθανής ρύπανσης των συστατικών των μεμβρανών (Sadia et al., 20222).

Κομμάτια μικροπλαστικών από ίζημα – παράγωγο επεξεργασίας υγρών λυμάτων, (Πηγή: NBC. (2023). Microplastics in human body. Διαθέσιμο στο https://www.nbcnews.com/science/science-news/microplastics-human-body-know-dont-know-rcna23331)

Οι ανερχόμενες πιθανές Λύσεις

Η αναδυόμενη έρευνα προτείνει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του αινίγματος της αντιμετώπισης των μικροπλαστικών. Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού και η μείωση των πρωτογενών πηγών μέσω παρεμβάσεων πολιτικής έχει αποδειχθεί πως, ως μέρος ενός συνόλου προληπτικών δράσεων, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά ανίχνευσης φορτίων μικροπλαστικών στα λύματα (Koelmans et al., 2019). Στο μέτωπο της αντιμετώπισης της διάχυσης των μικροπλαστικών σε λύματα, οι καινοτόμες μέθοδοι, όπως τα κροκιδωτικά μέσα που βασίζονται σε βιολογικούς παράγοντες και η αφαίρεση με τη βοήθεια νανοσωματιδίων παρουσιάζονται ως πολλά υποσχόμενες μεθόδους (Liu et al., 2019).

Η εξεύρεση καινοτόμων λύσεων απαραίτητη για την αντιμετώπιση της μόλυνσης από μικροπλαστικά

Η πρόκληση των μικροπλαστικών υπογραμμίζει τη δυναμική φύση της περιβαλλοντικής μηχανικής, όπου η διαμόρφωση λύσεων καθίσταται επιτακτική πραγματικότητα για τον κάδο, ιδιαίτερα όταν νέοι ρύποι αναδύονται ακόμη και όταν επιτυγχάνεται η ανάπτυξη στρατηγικών καταπολέμησης των υπαρχόντων. Οι συλλογικές προσπάθειες που καλύπτουν τους τομείς των εφαρμοζόμενων πολίτικών, της ευαισθητοποίησης του κοινού και της καινοτομίας επινόησης πρακτικών εφαρμογών αντιμετώπισης από τη σύγχρονη μηχανική είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτού του πολύπλευρου ζητήματος.

Πηγές:

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7). https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782

Koelmans, A. A., Nor, N. H. M., Hermsen, E., Kooi, M., Mintenig, S. M., & De France, J. (2019). Microplastics in freshwaters and drinking water: Critical review and assessment of data quality. Water Research, 155, 410-422. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.02.054

Peng, G., Xu, P., Zhu, B., Bai, M., & Li, D. (2018). Microplastics in freshwater river sediments in Shanghai, China: A case study of risk assessment in mega-cities. Environmental Pollution, 234, 448–456. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.11.034

Sadia, M., Mahmood, A., Ibrahim, M., Irshad, M. K., Quddusi, A. H. A., Bokhari, A., Mubashir, M., Chuah, L. F., & Show, P. L. (2022). Microplastics pollution from wastewater treatment plants: A critical review on challenges, detection, sustainable removal techniques and circular economy. Environmental Technology & Innovation, 28, 102946. https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102946

Zhang, Q., Xu, E. G., Li, J., Chen, Q., Ma, L., Zeng, E. Y., & Shi, H. (2020). A Review of Microplastics in Table Salt, Drinking Water, and Air: Direct Human Exposure. Environmental Science & Technology, 54(7), 3740–3751. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04535

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.